• Hedo Ankara

   

  Aslındahiçkuşkusuzbusorununcevabıçokeskizamanlarakadaruzanabilir. Düğünler her zaman içinpekçoktoplumdaönemliritüelolmuştur. Bu durumun da elbettebirçokmantıklınedenivardır. Tümtoplumlardüğünlerifarklıfarklıkutluyorolsa da, ortakolancoşkununnedeni; aslındadüğünlerinneslinveyaşamındevamınısembolizeediyorolmasıdır. Düğünmeşrubirşekildedoğacakolançocuklarınhabercisidir. Yaşamınkontrolaltınaalınmasıdıraslında.

   

  Elbetteçokeskitoplumlardaevliliklerinfarklımotivasyonkaynakları da olmuştur. Örneğininsanlığın ilk tarımtopluluklarındainsanlarâşıkolduklarıiçindeğil; dahaçokbirişbirliğiiçinevlendiklerigörülmüştür. Dolayısıylaçokeskidönemlerdeevlilikaynı zaman da birişbağını da ifadeetmiştir. Fakatevliliğinmotivasyonkaynağı her ne olursaolsun, evlilik her daimkutsanmışveolumlubirşeyolarakgörülmüştür.

   

  Modern toplumlarlabirlikteelbetteevlilikkurumuveevliliğinritüelleri de çeşitlidönüşümlereuğramıştır. Ancakevlilikhalaarzulanan, kutlananvebeklenenbirgerçekliktir. BugündüğünlerdeyapılanbirsürüşeyinköklerieskiTürktoplumlarınakadaruzanmaktadır.

   

  Yeni nişanlanançiftinnişankurdelesiningelinvedamadınarkadaşlarınaküçükparçalarabölünerekverilmesi, gelininçiçeğiniatması, hattabazengelininsaçındanbirtutamkesilmesi… Aslındabunların her birişansgetireceğineinanıldığındandolayıgerçekleştirilenritüellerdir. Yeni evlenmekteolançiftinaçılmışolankısmetkapısındannasiplenebilmekiçingüzelniyetlerinşakaylakarışıkbiryolladışavurumudur.

   

  Hazır “darısıbaşıma” listelibirgelinayakkabısıarıyorsunuz, hedogelinayakkabisi.comadresimiziziyaretedin.

   

  Gelinininayakkabısınınaltınaözellikleevlenmekisteyenarkadaşlarıisminiyazarveböylecegelinvedamatevliliğedoğruyürürken, gelin o isimleri de evlilikkapısınasürüklemişolur. Bu inanışagöre, gelininayakkabısıaltınayazılmışolanisimlerdenhangilerisilinirse o isimlerevlenir. İsmisilinmeyenlerevlenmeyecekdiyebirkuralyokturelbette; çünküaslındadahaönce de belirttiğimizgibibubirniyetindışavurumudur.

   

  GelininAyakkabısıveEvlilikNiyeti

   

  Kimileritarafındangelininayakkabısıaltınaisim yasmak hoşkarşılanmasa da aslındabunundüğünlererenk katan, olumluvebiraz da komiktaraflarıbulunuyor. Örneğinisminiyazmakisteyenkadınlarınbirerbirergelininyanınagitmesi, isimlerininkolaysilinebilmesiiçinayakkabıdakienuygunnoktayıaramaları, bazılarınıntükenmezkalemyerineçokdahayumuşakbiryapıdaolangözkalemiyleisminiyazması… Tümbunlarkültürelbirerrenkaslında. Sürecegüzellik, neşeveözgünlükkatıyor. İnsanlarıbirbirineyaklaştırıyor. Niyetlerinaçıkedilmesinetatlıbirsebebiyetveriyor. Bunda ne kötülükolabilirki?

   

  Gelinayakkabısı Ankara içinsizlereyardımcıolabiliriz.Aslındabuisimyazmageleneğinibirçeşitdua, evrenemesajya da niyetetmekolarak da okumakmümkün. Çünküolan tam olarakbu; iyibirevlilikdilemek.

   

  GelininAyakkabısınınAltınaİsimYazmakGünahMıdır?

   

  İslam hoşgörüdini… Aslında son derecekusurlarıörtmeye, bağışlamayayönelik, merhametdoluvemerhametiöğütleyenbir din. Ancakinsanlarnedensecezayavezorlaştırmayadahaçokyönelmişdurumda, bunedenlekimileri her şeyikolaycagünaholaraknitelendirebiliyor. Oysaböyleyaparakasılgünahlarıperdearkasındabırakmışoluyorlar.

   

  Amellerniyetleregörediröyledeğil mi? Sonuçtagelininayakkabısınınaltınaisminiyazanhiçkimseaslındaayakkabıdanya da gelindenmedetummuyor. DuayineonunveAllah’ınarasında. Ayakkabınınaltınaisimyazmak, yalnızcabiradet, birniyetbelirtisiaslında. Bu durumdabaşkabiramaçvedüşünceolmadığısürece, böylebasitbirgeleneğenasılgünahdiyebilirizki?

   

  İsminizinSilinmesiİçin Ne Yapmalısınız?

   

  Son olarak; birkaçtüyovermedenbuyazının son bulmasıhoşolmaz. Yapılacakenönemlişeyaslındaayakkabınınaltındakidoğruyeribulmakvekolaysilinebilecekdoğrukalemikullanmak. Bilindiğigibibirçokgelin her ne kadarzarzoryürüse de düğünündetopukluayakkabıtercihediyor. Bu da ayakkabının yere temasedengenişalanınıazaltmışoluyoraslında. Ayakkabınıntopukkısmıveuçkısmınınbirbölümü yere çokfazlabaskıuygulamıyor. Tümgüçortakısımdatoplanıyor. İsminizinereyeyazmanızgerektiğinisoracakolursanız, ayakkabınınortakısmınınbaşlarıisminiziyazmanıziçinenuygunyerolacaktır. Sürtünmeninençokolacağıkısımçünküorası. Bu aradaisminiziyazarkengözkalemikullanmayı da sakınunutmayın!

   

  Dahafazla model vedetaylariçin Hedo Ankara doğruadres!


 • Commentaires

  1
  Mardi 20 Octobre 2020 à 14:30

  good 

  2
  Vendredi 13 Novembre 2020 à 17:51
  Ahlam st
  Thanks
  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :